NOWY PLAN LEKCJI

PLANY LEKCJI OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA

PLAN LEKCJI KLASA I a

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

J. niemiecki

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

9.50 – 10.35

e.wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

10.45 – 11.30

religia

e. wczesnoszk.

wf

e. wczesnoszk.

j. angielski

PLAN LEKCJI KLASA I b

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

j. angielski

wf

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

9.50 – 10.35

e.wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

10.45 – 11.30

e.wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

religia

e. wczesnoszk.

J. niemiecki

 

PLAN LEKCJI KLASA II a

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

religia

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

9.50 – 10.35

e.wczesnoszk.

wf

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

J. niemiecki

10.45 – 11.30

j. angielski

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e.wczesnoszk.

PLAN LEKCJI KLASA II b

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

J. niemiecki

9.50 – 10.35

j. angielski

e. wczesnoszk.

religia

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

10.45 – 11.30

e. wczesnoszk.

wf

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e.wczesnoszk.

 

PLAN LEKCJI KLASA III a

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

e. wczesnoszk.

j. angielski

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

9.50 – 10.35

religia

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

J. niemiecki

e. wczesnoszk.

10.45 – 11.30

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

wf

e. wczesnoszk.

e.wczesnoszk.

PLAN LEKCJI KLASA III b

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

religia

e. wczesnoszk.

wf

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

9.50 – 10.35

e. wczesnoszk.

j. angielski

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

10.45 – 11.30

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

e. wczesnoszk.

J. niemiecki

e.wczesnoszk.

PLAN LEKCJI KLASA Va

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

matematyka

j. angielski

j. polski

Historia niem

matematyka

9.50 – 10.35

j. polski

historia

matematyka

muzyka

j. polski

10.45 – 11.30

wf

technika

plastyka

biologia

geografia

11.40 – 12.25

religia

informatyka

J. niemiecki

  

12.35 – 13.20

     

 

PLAN LEKCJI KLASA Vb

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

historia

plastyka

matematyka

muzyka

j. polski

9.50 – 10.35

matematyka

j. angielski

geografia

biologia

matematyka

10.45 – 11.30

j. polski

Historia niem

j. polski

technika

religia

11.40 – 12.25

wf

 

J. niemiecki

 

informatyka

12.35 – 13.20

     

 

PLAN LEKCJI KLASA VIa

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

j. polski

biologia

geografia

plastyka

matematyka

9.50 – 10.35

muzyka

matematyka

j. polski

historia

j. angielski

10.45 – 11.30

informatyka

religia

matematyka

wf

j. polski

11.40 – 12.25

   

technika

 

12.35 – 13.20

     

 

PLAN LEKCJI KLASA VIb

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

biologia

religia

j. angielski

historia

j. polski

9.50 – 10.35

j. polski

muzyka

j. polski

matematyka

informatyka

10.45 – 11.30

matematyka

matematyka

geografia

plastyka

technika

11.40 – 12.25

   

wf

 

12.35 – 13.20

     

PLAN LEKCJI KLASA VII

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

j. polski

fizyka

matematyka

j. polski

plastyka

9.50 – 10.35

matematyka

j. polski

j. niemiecki

chemia

matematyka

10.45 – 11.30

historia

biologia

religia

geografia

j. angielski

11.40 – 12.25

informatyka

 wf 

muzyka

 

12.35 – 13.20

     

PLAN LEKCJI KLASA VIII

LP.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.55 – 9.40

matematyka

j. polski

j. polski

fizyka

informatyka

9.50 – 10.35

biologia

wf

matematyka

j. polski

j. polski

10.45 – 11.30

EDB

j. niemiecki

WOS

matematyka

matematyka

11.40 – 12.25

geografia

j. angielski

religia

chemia

j. angielski

12.35 – 13.20

historia