Bakcyl

Bakcyl

W naszej szkole w dniach 24.02.2020, 25.02.2020 i 04.03.2020r realizowany będzie kolejny
projekt edukacyjny BAKCYL w ramach Bankowcy dla Edukacji Finansowej
Młodzieży zorganizowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Lekcje
BAKCYLA przeprowadzą wolontariusze z Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem
oddział Gorzów Śląski doświadczeni praktycy. w projekcie biorą udział
uczniowie klas VIA, VIB, VII.
W ramach projektu w każdej klasie odbędą się po dwie lekcje , podczas
których uczniowie docenią znaczenie systematycznego oszczędzania, będą
planować dochody i wydatki w życiu codziennym, rozróżniać oszczędzanie
od inwestowania, poznają zasady bezpiecznych płatności w internecie i
płatności mobilnych, nauczą się rozpoznawać oferty potencjalnych
oszustów finansowych.

Koordynatorem projektu jest Elżbieta Grzelak – Kuliberda, nauczyciel
języka polskiego.