Informacje ogólne

DYREKTOR SZKOŁY:
Patrycja Belka

Przyjmuje codziennie w godzinach:

9.00 – 13.00

kontakt:  dyrektor@sp3.praszka.pl 

WICEDYREKTOR:

Danuta Czemielewska – Cholak

Przyjmuje codziennie w godzinach:

11.00 – 15.00

kontakt: vicedyrektor@sp3.praszka.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY:

GMINA PRASZKA

PLAC GRUNWALDZKI 13

tel. 34 3591009

NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 77 45 24 568 fax. 77 45 24 921

GODZINY PRACY SZKOŁY:

7 – 16