Program dla szkół

Program dla szkół

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Od roku szkolnego 2017/2018 wszystkie szkoły podstawowe mogą brać udział udziału w nowym „Programie dla szkół”, dzięki któremu dzieci rozpoczynając naukę w szkole podstawowej będą uczyły się prawidłowych nawyków żywieniowych, a w szczególności poznawały walory diety bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

W nowym programie szkolnym mogą uczestniczyć dzieci z klas I–V szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2017/2018 program obejmuje ok. 1,8 mln uczniów. Dzieci będą otrzymywały bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. 

Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone: owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki, mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie I B.

Temat: Warzywa i owoce na co dzień i od święta.
I godz. lekcyjna
1.Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza : Na straganie”
2.Podanie przez uczniów nazw warzyw wymienionych w wierszu.
3.Pokaz warzyw przyniesionych przez dzieci, wśród nich warzyw – występujących w utworze „Na straganie” – powstanie kolorowej wystawy.
4.Słuchanie piosenki pt.: „Zatańczyły witaminy.
5.Losowanie przez uczniów nazwy jednego warzywa wymienionego w wierszu.
6.Malowanie wylosowanego warzywa.
7. Rozmowa na temat właściwości odżywczych warzyw i owoców oraz ich niezbędnej obecności w codziennej diecie.

II godz. Lekcyjna

8, Omówienie piramidy żywieniowej.
9. Uzupełnianie przygotowanych przez nauczyciela kart pracy.
10.Wykonanie kanapek z przyniesionymi warzywami lub owocowej sałatki ( do wyboru przez uczniów).

Zawartość przełącznika

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W KLASIE IIIA

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie III a 08.11.2019 r.

Temat: „Śniadanie daje moc” 

Miejsce realizacji: sala lekcyjna. 

Czas realizacji: 45 minut.

Cele dydaktyczne:

 – Utrwalenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i ważnej roli warzyw, owoców i produktów mlecznych w codziennej diecie.

– Wdrażanie do dbania o właściwe przechowywanie produktów spożywczych. – Przypomnienie pochodzenia i uprawy warzyw, owoców i produktów mlecznych.

– Znaczenie śniadania i II śniadania, jako najważniejszych posiłków w ciągu dnia.

– Uświadomienie i przekazanie uczniom wiedzy na temat zależności między spożywaniem II śniadania, a osiąganiem sukcesów szkolnych.

– Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za własne zdrowie, zasady zdrowego, zbilansowanego żywienia. – Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania żywności .

– Wdrażanie rodziców do przygotowywania zdrowych posiłków dla dzieci, zwłaszcza tych, które spożywają w szkole.

Cele szczegółowe:

Uczeń: – Zna zasady zdrowego odżywiania, zwłaszcza rolę warzyw, owoców i produktów mlecznych w jego rozwoju.

– Rozumie potrzebę spożywania I i II śniadań oraz ich wpływ na sukcesy szkolne.

– Wie, jak skomponować I i II śniadanie, aby służyło jego zdrowiu.

– Zna produkty z poszczególnych pięter Piramidy zdrowego żywienia i stylu życia dla dzieci i młodzieży i potrafi określić ich pochodzenie oraz wartości odżywcze.

– Racjonalnie wykorzystuje żywność, dba o to, aby jej nie marnować. – Zachęca rodziców do prawidłowego komponowania śniadań i wspólnego ich spożywania.

Cele szczegółowe realizują treści zawarte w podstawie programowej: Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego, uczeń:

– rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin oraz takie, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku,

uczeń:

– zna wartości odżywcze produktów żywnościowych, zawarte w nich witaminy i składniki mineralne;

– ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia;

– ma świadomość konieczności ograniczania spożywania posiłków o niskiej wartości odżywczej;

– zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych; – przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia. Osiągniecia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia,

uczeń:

– utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie.

Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznych ćwiczeń.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: produkty mleczne (jogurt naturalny, kefir naturalny, mleko, serek twarogowy, masło), zbożowe (płatki owsiane, zbożowe, jaglane, pieczywo wieloziarniste), owoce, warzywa, produkty białkowe (wędlina, ser, ryba), tłuszcze (masło), woda, soki owocowe, herbatka owocowa, obrazki przedstawiające urządzenia techniczne.

Przebieg zajęć:

1. Podział uczniów na 4- lub 5-osobowe grupy, odgadywanie nazw urządzeń znajdujących się na obrazkach (różne urządzenia techniczne – piec, latarka, samochód, lodówka). „Co jest potrzebne, aby urządzenia te działały prawidłowo i od czego to jest uzależnione?” – dopasowywanie zdań do obrazków. „Co jest potrzebne człowiekowi, aby prawidłowo funkcjonował?” – uczniowie w grupach na kartkach zapisują swoje propozycje – nauczyciel kieruje rozmową, aby uzyskać od uczniów stwierdzenia o konieczności spożywania posiłków w ciągu dnia.

2. Rozmowa o roli różnych posiłków, a szczególnie I śniadania i II śniadania w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Zwrócenie uwagi na role wspólnego spożywania posiłków nie tylko w gronie rodzinnym, ale także wśród rówieśników w szkole.

3. Poznanie przez uczniów składników II śniadania – kolejno nauczyciel omawia grupy pokarmów (nazwa, rodzaje produktów), a uczniowie wybierają produkty z wcześniej zgromadzonych w klasie i gromadzą je indywidualnie na talerzykach. Omawianie nauczyciel zaczyna od grupy najważniejszej i największej ilościowo w II śniadaniu: – produkty zbożowe (różne rodzaje płatków, pieczywo pełnoziarniste) – produkty mleczne – warzywa, owoce (różne rodzaje, zwrócenie uwagi na sezonowość warzyw i owoców) – białka (wędlina, jajka, ryby, pieczone mięso) – tłuszcze (masło naturalne) – napoje (woda, herbatka owocowa, soki naturalne)

4. Omówienie walorów odżywczych poszczególnych produktów oraz ich umiejscowienie na „Piramidzie zdrowego żywienia i stylu życia dla dzieci i młodzieży”.

5.. Omówienie roli i składu II śniadania w żywieniu uczniów i jego wpływie na funkcjonowanie w szkole.

6.Mycie rąk.

7. Przygotowanie II śniadania.

8.Wspólne spożywanie II śniadania – posiłku przygotowanego ze zgromadzonych podczas lekcji produktów.

Gabriela Nalichowska

Zawartość przełącznika