Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020

Sylwia Kryściak
Katarzyna Wicher
Katarzyna Pawlak
Robert Zimnowoda
Anna Niedzielska