Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/2024

Magdalena Przybylska

Dorota Smyrd

Monika Osowska

Agnieszka Wilczek

Anna Dera