Pracownia Orange

Pracownia Orange

Pracownie Orange to program społeczny, w ramach którego Fundacja “Orange” zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.

W całej Polsce jest aż 100 takich pracowni. Każda wyposażona jest w komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD i meble.

Fundacja Orange pomaga liderom Pracowni prowadzić świetlice, urozmaicać ich ofertę i działać na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. 

 

OPIEKUNOWIE PRACOWNI:

Barbara Sośnicka – Ciupa
Janusz Tobiś
Zbigniew Młynarczyk

GODZINY OTWARCIA PRACOWNI:

Poniedziałek 17 – 19
Wtorek 17 – 19
Środa 17 – 19
Czwartek 17 – 19
Piątek 17 – 19