REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru dzieci do klasy pierwszej
na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice

Bardzo prosimy o potwierdzenie w dniach  11 – 22 marca 2024 r. woli zapisu dziecka do klasy pierwszej naszej szkoły poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (wniosek taki  znajduje się  poniżej  w załącznikach jak również można go pobrać w sekretariacie szkoły).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce przyjmowane są do klasy I z urzędu (po potwierdzeniu przez rodzica woli zapisu dziecka).

Obwód SP3 Praszka – ulice: Pilawy, Fabryczna, Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Las, Obrońców Pokoju, Kosmonautów, Gabrieli Zapolskiej, Skłodowskiej 1, 3,5, Kościuszki od nr 28 i bloki: 17, 27, 34, 36, 40, 42, Listopadowa od nr 15, 17, 20, 22, 24, Mickiewicza i bloki: 2, 4, 6, 10, 22, 24, 26, 28 A, Szyszków.

 

Uczniowie spoza obwodu chcący zapisać się do naszej szkoły składają wniosek   o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z  załącznikiem nr 1 w terminie 11 – 22 marca 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or. 0050.8.2024 Burmistrza Praszki z dnia 22 stycznia 2024 r. dzieci spoza obwodu przyjmowane są w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Wszystkim dzieciom przyjętym do klasy pierwszej szkoła wyrabia e-legitymacje szkolne.

W tym celu będziemy potrzebowali zdjęcia uczniów w postaci cyfrowej.

Jeżeli wykonają Państwo zdjęcie u fotografa p. Krzysztofa Szczepańskiego, z którym szkoła współpracuje, za Państwa zgodą zdjęcie zostanie nam przesłane drogą elektroniczną.

 

Bardzo prosimy żeby zdjęcia dotarły do szkoły do 31 sierpnia 2024 r.

 

W dniu 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów z dyrektorem szkoły oraz spotkanie integracyjne dla przyszłych pierwszoklasistów (prezentacja bazy szkoły, zajęcia z nauczycielami).

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.​

Załącznik 1

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Zarządzenie Burmistrza

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Kryteria naboru

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Informacja o terminach

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.