REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru dzieci do klasy pierwszej
na rok szkolny 2022/2023

 

Drodzy Rodzice

Bardzo prosimy o potwierdzenie do 14 marca 2022 r. woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej znajduje się poniżej w załącznikach jak również można go pobrać w sekretariacie szkoły

Uczniowie spoza obwodu chcący zapisać się do naszej szkoły wypełniają dodatkowo załącznik nr 1 do wniosku

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce przyjmowane są do klasy I z urzędu (po potwierdzeniu przez rodzica woli zapisu dziecka).

Obwód SP3 Praszka – ulice: Pilawy, Fabryczna, Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Las, Obrońców Pokoju, Kosmonautów, Gabrieli Zapolskiej, Skłodowskiej 1, 3,5, Kościuszki od nr 28 i bloki: 17, 27, 34, 36, 40, 42, Listopadowa od nr 15, 17, 20, 22, 24, Mickiewicza i bloki: 2, 4, 6, 10, 22, 24, 26, 28 A, Szyszków.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or. 0050.14.2022 Burmistrza Praszki z dnia 24 stycznia 2022 r. dzieci spoza obwodu przyjmowane są w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Telefon: 34/3591-032, 500 262 633

email: sekretariat@sp3.praszka.pl

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.​

Załącznik 1

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Zarządzenie Burmistrza

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.