REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru dzieci do klasy pierwszej
na rok szkolny 2023/2024

Informacje dotyczące naboru dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice

Bardzo prosimy o potwierdzenie w dniach od 13 do 24 marca 2023 r. woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej znajduje się poniżej w załącznikach jak również można go pobrać w sekretariacie szkoły.

Uczniowie spoza obwodu chcący zapisać się do naszej szkoły wypełniają dodatkowo załącznik nr 1 do wniosku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce przyjmowane są do klasy I z urzędu (po potwierdzeniu przez rodzica woli zapisu dziecka).

Obwód SP3 Praszka – ulice: Pilawy, Fabryczna, Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Las, Obrońców Pokoju, Kosmonautów, Gabrieli Zapolskiej, Skłodowskiej 1, 3,5, Kościuszki od nr 28 i bloki: 17, 27, 34, 36, 40, 42, Listopadowa od nr 15, 17, 20, 22, 24, Mickiewicza i bloki: 2, 4, 6, 10, 22, 24, 26, 28 A, Szyszków.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or. 0050.8.2023 Burmistrza Praszki z dnia 26 stycznia 2023 r. dzieci spoza obwodu przyjmowane są w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Telefon: 34/3591-032, 500 262 633

email: sekretariat@sp3.praszka.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.​

Załącznik 1

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Zarządzenie Burmistrza

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Kryteria naboru

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.

Informacja o terminach

Aby pobrać należy kliknąć w wybraną ikonę.