Zajęcia dodatkowe

L.p

Godziny

lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j. polski-kl. IVA- A. Paprotna

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka – kl. VIIA- J. Tokarska

2.

855-940

     

3.

950-1035

     

4.

1045-1130

 

Rytmika kl. IIIa-A.Mateusiak-Bagińska

   

5.

1145-1225

    

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Kl.- II B- E. Fujarczuk

6

1240-1325

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- II B- E. Fujarczuk

Gimnastyka korekcyjna-kl.I- G.Nowałka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- IIIA- E. Fujarczuk

Logopedia-kl.II

-B.Wiatr-Dolik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- I A-E.Ziółkowska

Zajęcia rozwijające – j.angielski-kl.II- A.Kaczkowska

Logopedia-kl.I

-B.Wiatr-Dolik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- IA-A.Pakuła

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- II A-I.Wyder

Logopedia-kl.III-B.Wiatr-Dolik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- IA- E.Ziółkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Kl.- IIIB-B.Stasiak

7.

1340-1425

Zajęcia rozwijające – j.angielski-kl.I -A.Kaczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j.polski-kl.VIA- M. Krysiak

Gimnastyka korekcyjna-kl.III- G.Nowałka

Zajęcia rozwijające – j.angielski-kl.III -A.Kaczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j.angielski

Kl.- VIII-M.Świtała

Zespół „Trójeczka”-

A. Mateusiak-Bagińska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j.angielski – kl.IVB-J.Tabaka

Zaj.korekcyjno-kompensacyjne – gr. 1 A.Paprotna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- j.angielski Kl.-VIA -M.Świtała

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –gr.2 A.Paprotna

Logopedia-kl. IV-VIII B.Wiatr-Dolik

Gimnastyka korekcyjna-kl.II- G.Nowałka

Zespół „Sing”- 

A. Mateusiak- Bagińska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl.- IA-A.Pakuła

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne gr.3 A.Paprotna

8.

1435-1520

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j.angielski-kl.VIA-

A . Kaczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-j.polski-kl.VIB-

M. Krysiak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-j.polski-kl.IVB-

M. Krysiak

Zajęcia rozwijające – j.angielski-kl.II- A.Kaczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j.angielski – kl.VIIB-J.Tabaka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -matematyka – kl.IVB –

I. Strugała

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j.polski-kl.VIII-A.Paprotna

 

Zajęcia rozwijające zdolności wokalne- A. Mateusiak –Bagińska

SKS-KL.IV,V- G.Nowałka

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- j.angielski

Kl.-VIB-M.Świtała

9.

1535-1620

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-j.polski-kl.VIIA-

M. Krysiak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-j.polski-kl.VIIB-

M. Krysiak

  

Zajęcia rozwijające zdolności wokalne- A. Mateusiak –Bagińska

10.

1600-1645

  

SKS – A.Rychter

  

11.

1645-1730

  

SKS – A.Rychter

  

12.

1700-1830

    

SKS- J.Tobiś