Polski Złoty ma sto lat

Polski Złoty ma sto lat

W naszej szkole od 02 grudnia 2019r rozpoczęto realizację projektu
edukacyjnego w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski pod tytułem “Polski Złoty ma sto lat”.

Celem Projektu jest
poznanie historii polskiej waluty, poznanie sylwetki pierwszego ministra
skarbu oraz roli jaką odegrał, poszanowanie i popularyzacja Złotego
przez młodych użytkowników.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VA,
VB, VIA, VIB, VII, którzy do 31 marca 2020r biorą udział w wystawach
tematycznych – wystawa numizmatyczna, konkursach – plastycznym i
muzycznym, spotkaniach w naszym muzeum z Panem Dyrektorem Zbigniewem
Szczerbikiem.

Koordynatorem projektu jest Elżbieta Grzelak – Kuliberda, nauczyciel
języka polskiego