Telefony zaufania

Telefony zaufania

Telefony zaufania orazinfolinie wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzypotrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, któremają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przyzapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować sięze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszychsytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadcząrównież wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzymają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji iwsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych zpunktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci orazmłodzieży.