"Opolskie dla Młodzieży - Europa to My"

"Opolskie dla Młodzieży - Europa to My"

Dzisiaj w naszej szkole, grupa inicjatywna “Studenci-Absolwenci” w ramach projektu “Opolskie dla Młodzieży – Europa to My” realizowała inicjatywę związaną z jubileuszem 20 lat członkowstwa Polski w UE.

Gry i zabawy integracyjne, zwiad po Praszce w poszukiwaniu miejsc i obiektów, które otrzymały dotację z UE, konkurs wiedzy o UE, malowanie flag i prezentowanie wybranych krajów członkowskich, oraz wspólne grillowanie i odśpiewanie “Ody do radości”- to dzisiaj działo się w naszej szkole.🙂

Każdy uczestnik otrzymał słodką nagrodę.

Dziękujemy wszystkim za udział i świetną zabawę.